Protetyka

W naszym gabinecie wykonujemy zarówno prace stałe jak i ruchome. Stałe uzupełnienia protetyczne są wykonywane w oparciu o cyfrowy skan zastępujący tradycyjne wyciski. Pozwala to na unikniecie nieprzyjemnych doznań związanych z pobieraniem wycisków oraz gwarantuje doskonałą jakość wykonywanych prac.


Najczęściej występującymi wskazaniami do wykonania prac tego typu są znaczne zniszczenie korony zęba uniemożliwiające odbudowę zwykłym wypełnieniem, uzupełnienie braków zębów lub chęć poprawy ich estetyki. Do wykonania nakładu, korony czy licówki należy ząb odpowiednio oszlifować, aby uzyskać miejsce potrzebne dla zaplanowanej pracy.

Zwykle leczenie składa się z dwóch wizyt: na pierwszej ząb jest szlifowany, skanowany oraz wykonywana jest korona tymczasowa, a na drugiej korona docelowa jest cementowana na stałe. W przypadku gdy planowana jest znaczna zmiana, obejmująca większą ilość zębów, przed rozpoczęciem pracy wykonujemy wirtualny projekt uśmiechu (DSD) oparty na skanach i fotografiach, który pozwala nam zobrazować pacjentowi jak będzie wyglądał efekt leczenia.