Endodoncja

W naszym gabinecie leczenie endodontyczne jest przeprowadzane w powiększeniu za pomocą mikroskopu zabiegowego, a do opracowywania i wypełniania kanałów używamy systemów maszynowych. Wszystko to jest poprzedzone diagnostyką opartą o zdjęcie CBCT.


Leczenie endodontyczne zęba (powszechnie nazywane „kanałowym”) jest przeprowadzane wtedy, gdy naczynia i nerwy znajdujące się we wnętrzu zęba (miazga zęba) zostaną zakażone bakteriami lub obumrą. Może to nastąpić wskutek głębokiej próchnicy lub urazu zęba z odsłonięciem miazgi.

Leczenie polega na usunięciu martwych tkanek z wnętrza zęba, opracowaniu powstałej przestrzeni specjalnymi narzędziami oraz jej wypełnieniu guttaperką (najczęściej używanym materiałem do wypełniania kanałów). Podczas opracowywania kanałów są one również przepłukiwane i dezynfekowane środkami bakteriobójczymi z użyciem ultradźwięków tak, aby zapobiec ponownej infekcji.

Niestety, czasem także ząb już raz leczony kanałowo może wymagać powtórnego leczenia. Najczęściej dzieje się tak, gdy pierwotnie nie zostaną odnalezione i opracowane wszystkie kanały i infekcja bakteryjna dalej postępuje. Taki stan może być widoczny na zdjęciu RTG w postaci zmiany wokół korzenia zęba, ale mogą również wystąpić objawy bólowe. Wtedy leczenie przebiega podobnie jak to omówione wyżej, tyle że usunięcie starego materiału wypełniającego kanał może sprawić więcej trudności. Po wypełnieniu kanałów ząb może być odbudowany zwykłym wypełnieniem lub gdy jest bardzo zniszczony, wykonuje się na nim odpowiednią prace protetyczną, czyli koronę lub nakład.