Cennik

Poniższe ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od stopnia skomplikowania zabiegu. Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.
Stomatologia zachowawcza
Endodoncja (leczenie kanałowe)
W cenę wliczone jest leczenie pod mikroskopem, w koferdamie, ze znieczuleniem i radiowizjografią, cena nie zawiera w sobie wizyt pośrednich oraz ostatecznego wypełnienia/odbudowy zęba.

Opatrunek leczniczy do kanału

100

Pierwsza pomoc endodontyczna

270

znieczulenie, wstępna dezynfekcja kanałów + opatrunek

Powtórne leczenie kanałowe

cena jak leczenie kanałowe odpowiadającego zęba + 150zł od kanału.

Usunięcie złamanego narzędzia, włókna lub wkładu indywidualnego

od 400 zł

Profilaktyka i higienizacja

Lakierowanie zębów

120

fluoryzacja, dotyczy wszystkich zębów

Usunięcie kamienia naddziąsłowego

170 - 220

metodą ultradźwiękową (skaling naddziąsłowy)
koszt uzależniony jest od stanu miejscowego

Piaskowanie

180 - 250

usunięcie osadu nazębnego, przebarwień zewnątrzpochodnych
koszt uzależniony jest od stanu miejscowego

Kompleksowy zabieg higienizacyjny

250 - 400

skaling + piaskowanie + fluoryzacja + instruktaż
koszt uzależniony jest od stanu miejscowego

Fluoryzacja jednego zęba

50

Instruktaż higieny

100

Leczenie nadwrażliwości zęba

70

Higienizacją zębów mlecznych

120 - 200

z fluoryzacją
Znieczulenia
Stomatologia dziecięca

Wizyta adaptacyjna,
przegląd stanu j. ust.,
plan leczenia

120

Czyszczenie zębów mlecznych wraz z lakierowaniem (fluorozacją)

150 - 200

Leczenie amputacyjne jednowizytowe + opatrunek

150

Usunięcie zęba mlecznego wraz ze znieczuleniem

od 150

Dewitalizacja zęba mlecznego

120

Opatrunek po dewitalizacji

100

Chirurgia stomatologiczna
Protetyka

Most

od 1400 do 2000

za punkt

Most adhezyjny

1000

 
 

DSD – wirtualny projekt uśmiechu

800

1 łuk

DSD – wirtualny projekt uśmiechu

1200

2 łuki

Wydruk modeli + mock-up

400

1 łuk

Wydruk modeli + mock-up

600

2 łuki

Inlay kompozytowy

1800

Inlay ceramiczny

1800

Periodontologia
Stomatologia estetyczna
Implantologia
Radiologia
Ortodoncja

Retainer

600 - 1200

Ortodoncja nakładkowa Clear Splint


koszt leczenia jest określany po przeprowadzeniu diagnostyki i przygotowaniu planu leczenia.

Fizjoterapia

Gwarancja

Uprzejmie informujemy, że w przypadku umawiania długich wizyt (trwających ponad godzinę) pobieramy zadatek. Zadatek odejmowany jest od kosztów leczenia w momencie rozliczania wizyty.
W przypadku niestawienia się pacjenta na wizytę lub w przypadku odwołania wizyty później niż 24 godziny przed planowanym terminem zadatek przepada.
Zadatek jest zwracany w przypadku poinformowania gabinetu o rezygnacji z wizyty min. 24 godziny przed planowanym terminem.

Gwarancja na usługi stomatologiczne

W trosce o Państwa zdrowie, wszystkie usługi stomatologiczne wykonywane są na najwyższym poziomie, stąd też Pacjenci otrzymują na nie gwarancję. Przedstawione poniżej ogólne warunki gwarancji mają na celu ułatwienie wspólnego rozwiązywania problemów.
Czas trwania gwarancji:
 • wypełnienia kompozytowe, wkłady koronowe i koronowo-korzeniowe - 1 rok,
 • mosty, korony, protezy szkieletowe – 2 lata,
 • protezy ruchome akrylowe – 1 rok,
 • sztywne szyny periodontologiczne i relaksacyjne, protezy akrylowe – 1 rok,
 • implantologia – 2 lata.

Gwarancja na leczenie stomatologiczne – warunki jej utrzymania.

Aby w pełni móc cieszyć się ochroną gwarancyjną na usługi stomatologiczne wykonane w naszym gabinecie należy przestrzegać warunków jej utrzymania, które pozwolą Państwu cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem:
 • zakończenie leczenia według przedstawionego planu oraz stosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego,
 • utrzymanie codziennej higieny jamy ustnej na bardzo dobrym poziomie,
 • wizyta higienizacyjna (tj. skaling oraz piaskowanie) – według zaleceń lekarza prowadzącego,
 • odbywanie wizyt kontrolnych co 6 miesięcy oraz wykonywanie kontrolnych RTG według wskazań lekarza.

Gwarancja na leczenie stomatologiczne nie obejmuje:

 • prac stomatologicznych tymczasowych, najczęściej są to korony tymczasowe lub protezy natychmiastowe (osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów, które po pewnym czasie wymagają podścielenia),
 • usług i zabiegów przy wykonaniu których pacjent został poinformowany przed ich wykonaniem o ograniczonych warunkach gwarancji lub jej całkowitym braku (leczenie warunkowe) i wyraził na to zgodę, a także przypadki leczenia na wyraźne życzenie Pacjenta,
 • ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza naszym gabinetem,
 • leczenia stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji (wyrwaniu) zęba,
 • dzieci płaczących, wyrywających się, niepozwalających na wysuszenie jamy ustnej przy użyciu ślinociągu – dzieci takie są leczone na wyraźną prośbę rodzica, bez gwarancji na trwałość wypełnienia.

Wyłączone spod gwarancji stomatologicznej uszkodzenia.

Gwarancja na usługi stomatologiczne nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niedostatecznej dbałości Pacjenta, w szczególności, gdy:
 • wystąpiła niedostateczna higieny jamy ustnej (jak i niedostateczna higiena uzupełnień protetycznych) Pacjenta, wynikająca z świadomego zaniedbania i niestosowania się do zaleceń higienicznych lekarza prowadzącego,
 • pacjent nie przestrzegał wymaganych i ustalonych wizyt kontrolnych, nastąpiło złamanie zębów będących w trakcie leczenia kanałowego,
 • nastąpiło złamanie zębów po leczeniu kanałowym, a które nie zostały odbudowane protetycznie,
 • wystąpił nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie losowe albo uraz mechaniczny,
 • wystąpił naturalny zanik kości lub nastąpiły zmiany zapalne w przyzębiu,
 • współistnieją choroby lub schorzenia mającego niekorzystny wpływ na jamę ustną i zęby pacjenta (w tym nieleczony bruksizm),
 • wystąpiło uszkodzenie protez poza jamą ustną,
 • pacjent samodzielnie dokonywał korekt protez i innych uzupełnień protetycznych,
 • pacjent uzupełnił tylko częściowo braki zębowe, przez co nastąpiło przeciążenie strefy uzupełnionej.