Cennik

Stomatologia zachowawcza

Endodoncja (leczenie kanałowe)

w cenę wliczone jest leczenie pod mikroskopem, w koferdamie, ze znieczuleniem i radiowizjografią, cena nie zawiera w sobie wizyt pośrednich oraz ostatecznego wypełnienia/odbudowy zęba

Powtórne leczenie kanałowe

cena ustalana indywidualnie

Usunięcie złamanego narzędzia, włókna lub wkładu indywid.

cena ustalana indywidualnie

Profilaktyka i higienizacja

w cenę wliczone jest leczenie pod mikroskopem, w koferdamie, ze znieczuleniem i radiowizjografią, cena nie zawiera w sobie wizyt pośrednich oraz ostatecznego wypełnienia/odbudowy zęba

Znieczulenia

Stomatologia dziecięca

Wizyta adaptacyjna,
przegląd stanu j. ust.,
plan leczenia

50 - 100

Czyszczenie zębów mlecznych wraz z lakierowaniem

50 - 100

Chirurgia stomatologiczna

 

Protetyka

Periodontologia

Stomatologia estetyczna

 

Implantologia

Radiologia

Gwarancja

Uprzejmie informujemy, że w przypadku umawiania długich wizyt (trwających ponad godzinę) pobieramy zadatek w wysokości 150 zł. Zadatek odejmowany jest od kosztów leczenia w momencie rozliczania wizyty. W przypadku niestawienia się pacjenta na wizytę lub w przypadku odwołania wizyty później niż 24 godziny przed planowanym terminem zadatek przepada. Zadatek jest zwracany w przypadku poinformowania gabinetu o rezygnacji z wizyty min. 24 godziny przed planowanym terminem.

Gwarancja na usługi stomatologiczne

W trosce o Państwa zdrowie, wszystkie usługi stomatologiczne wykonywane są na najwyższym poziomie, stąd też Pacjenci otrzymują na nie gwarancję. Przedstawione poniżej ogólne warunki gwarancji mają na celu ułatwienie wspólnego rozwiazywania problemów. Czas trwania gwarancji: - wypełnienia kompozytowe – 1 rok,
- mosty, korony, wkłady koronowe i koronowo-korzeniowe, protezy szkieletowe – 2 lata,
- protezy ruchome akrylowe – 1 rok,
- sztywne szyny periodontologiczne i relaksacyjne, protezy akrylowe – 1 rok,
- implantologia – 2 lata.

Gwarancja na leczenie stomatologiczne – warunki jej utrzymania.

Aby w pełni móc cieszyć się ochroną gwarancyjną na usługi stomatologiczne wykonane w naszym gabinecie należy przestrzegać warunków jej utrzymania, które pozwolą Państwu cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem: - zakończenie leczenia według przedstawionego planu oraz stosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego,
- utrzymanie codziennej higieny jamy ustnej na bardzo dobrym poziomie,
- wizyta higienizacyjna (tj. skaling oraz piaskowanie) – według zaleceń lekarza prowadzącego,
- odbywanie wizyt kontrolnych co 6 miesięcy oraz wykonywanie kontrolnych RTG według wskazań lekarza w przypadku leczenia endodontycznego.

Gwarancja na leczenie stomatologiczne nie obejmuje:

- prac stomatologicznych tymczasowych, najczęściej są to korony tymczasowe lub protezy natychmiastowe (osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów, które po pewnym czasie wymagają podścielenia),
- usług i zabiegów przy wykonaniu których pacjent został poinformowany przed ich wykonaniem o ograniczonych warunkach gwarancji lub jej całkowitym braku (leczenie warunkowe) i wyraził na to zgodę, a także przypadki leczenia na wyraźne życzenie Pacjenta,
- ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza naszym gabinetem,
- leczenia stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji (wyrwaniu) zęba,
- dzieci płaczących, wyrywających się, niepozwalających na wysuszenie jamy ustnej przy użyciu ślinociągu – dzieci takie są leczone na wyraźną prośbę rodzica, bez gwarancji na trwałość wypełnienia.

Wyłączone spod gwarancji stomatologicznej uszkodzenia.

Gwarancja na usługi stomatologiczne nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niedostatecznej dbałości Pacjenta, w szczególności, gdy: - wystąpiła niedostateczna higieny jamy ustnej (jak i niedostateczna higiena uzupełnień protetycznych) Pacjenta, wynikająca z świadomego zaniedbania i niestosowania się do zaleceń higienicznych lekarza prowadzącego,
- pacjent nie przestrzegał wymaganych i ustalonych wizyt kontrolnych, nastąpiło złamanie zębów będących w trakcie leczenia kanałowego,
- nastąpiło złamanie zębów po leczeniu kanałowym, a które nie zostały odbudowane protetycznie,
- wystąpił nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie losowe albo uraz mechaniczny,
- wystąpił naturalny zanik kości lub nastąpiły zmiany zapalne w przyzębiu,
- współistnieją choroby lub schorzenia mającego niekorzystny wpływ na jamę ustną i zęby pacjenta (w tym nieleczony bruksizm),
- wystąpiło uszkodzenie protez poza jamą ustną,
- pacjent samodzielnie dokonywał korekt protez i innych uzupełnień protetycznych,
- pacjent uzupełnił tylko częściowo braki zębowe, przez co nastąpiło przeciążenie strefy uzupełnionej